THÔNG TIN BAN GIÁM ĐỐC

1 Chủ Tịch – Tổng Giám Đốc TRẦN VĂN TỐNG tongtv@vttmc.com
2  Phó Tổng Giám Đốc TRẦN VĂN TỀ tetv@vttmc.com
3 Phó Tổng Giám Đốc TRẦN VĂN KHÁNH khanhtv@vttmc.com
4 Giám Đốc Điều Hành NGUYỄN TRẦN HÙNG hungnt@vttmc.com
5 Trợ Lý Ban Giám Đốc LÊ THỊ LINH linhle@vttmc.com
6 Trưởng Phòng Nhân Sự NGUYỄN NAM HƯNG hungnn@vttmc.com
7 Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán DIÊM THỊ HƯỜNG huongdt@vttmc.com

 

Văn phòng miền Bắc:
Số 1/41, 82 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Hotline: 0986102166

Văn phòng miền Nam:
Số 30, Đường 15, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
Hotline: 0981581968