THÔNG TIN BAN GIÁM ĐỐC

1 Cố vấn trưởng   NGÔ XUÂN TUYÊN tuyennx@vantaithanhmy.com.vn
2 Chủ tịch – Tổng Giám đốc TRẦN VĂN TỐNG tongtv@vantaithanhmy.com.vn
3 Trưởng Ban kiểm soát NGÔ ANH THỦY thuyna@vantaithanhmy.com.vn
4 Giám đốc điều hành NGUYỄN HƯNG LONG longnh@vantaithanhmy.com.vn
5 Giám đốc Dịch vụ và Kho TRẦN VĂN TỀ tetv@vantaithanhmy.com.vn
6 Giám đốc Pháp chế TRẦN VĂN KHÁNH khanhtv@vantaithanhmy.com.vn

Văn phòng miền Bắc:
Số 1/41, 82 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Hotline: 1900068699

Văn phòng miền Nam:
Số 30, Đường 15, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM.
Hotline: 1900068699

NĂNG LỰC NHÂN SỰ