THÔNG TIN BAN GIÁM ĐỐC

STT Chức vụ Họ và Tên Địa chỉ email
1 Tổng Giám Đốc TRẦN VĂN TỐNG tongtv@vttmc.com
2 Phó Tổng Giám Đốc TRẦN VĂN TỀ tetv@vttmc.com
3 Phó Tổng Giám Đốc TRẦN VĂN KHÁNH khanhtv@vttmc.com
4 Giám đốc kho Miền Bắc NGUYỄN VĂN THÀNH thanhnv@vttmc.com
5 Giám đốc Khu Vực Miền Nam NGUYỄN THỊ THẮM thamnt@vttmc.com
6 Trưởng Phòng Nhân Sự NGUYỄN NAM HƯNG hungnn@vttmc.com
7 Trưởng Phòng Tài Chính Kế Toán LÊ THỊ THANH BÌNH binhltth@vttmc.com
8 Trợ Lý Ban Giám Đốc LÊ THỊ LINH linhle@vttmc.com

Văn phòng miền Bắc:
Số 1/41, 82 Nguyễn Phúc Lai, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Hotline: 0986102166

Văn phòng miền Nam:
Số 5, Đường Lê Văn Tách, P. An Bình, Dĩ An, Bình Dương, TP.HCM.
Hotline: 0981581968