Phát triển bền vững

Watch Video

Phương châm của THANH MY IN.,JSC thể hiện trong những nguyên tắc bao trùm toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, thể hiện trong văn hoá doanh nghiệp và là nền tảng của thành công trong tương lai.

Tại THANH MY IN.,JSC tôn chỉ của chúng tôi là đi theo hướng Phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng xấu đến các thế hệ tương lai. Vì vậy, chúng tôi xây dựng các quy trình nội bộ cũng như quy trình làm việc với đối tác theo định hướng để bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ môi trường & phát triển bền vững là chìa khóa để đảm bảo “cuộc sống xanh”. Bởi vậy, chúng tôi luôn nỗ lực góp phần bảo tồn tài nguyên và duy trì môi trường sống tự nhiên. Hơn cả một nhà cung cấp sơn, chúng tôi mong muốn góp phần làm nên “đỉnh cao cuộc sống xanh” cho Việt Nam và Thế giới.