PHƯƠNG CHÂM
của chúng tôi

ĐỐI VỚI NHÂN SỰ

Lấy trọng tâm Con người quyết định mọi sự thành công. THANH MY IN.,JSC xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn, coi trọng người lao động như là tài sản quý giá nhất trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sứ mạnh đoàn kết.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THANH MY IN.,JSC cam kết mang đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất về chất lượng công trình.
Hỗ trợ khách hàng tối đa để ổn định kinh doanh bằng dịch vụ cung ứng sản phẩm chuyên nghiệp.