VĂN HÓA CÔNG TY

  • THANH MY IN.,JSC luôn đề cao uy tín, chất lượng và nhanh chóng, tận dụng mọi nguồn lực của doanh nghiệp.
  • Sự nỗ lực trong học hỏi và làm việc để có kết quả công việc tốt của các thành viên được hưởng xứng đáng.
  • Xây dựng nếp văn hóa mỗi thành viên trong công ty làm việc trên tinh thần đồng đội.