1. AN TOÀN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Lĩnh vực hoạt động của Thành Mỹ là logistics, một trong những lĩnh vực rủi do về an toàn cho người, hàng hoá và tài sản. Chính vì vậy, Thành Mỹ xây dựng chính sách an toàn là ưu tiên hàng đầu với các hoạt động chính và xuyên suốt:

 • Xây dựng hệ thống hướng dẫn, đào tạo lái xe an toàn định kỳ
 • Xây dựng chế tài xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ đối với tất cả nhân viên thuộc công ty.
 • Áp dụng nghiêm ngặt và triệt để công tác kiểm tra xe tải, xe nâng trước khi vận hành
 • Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe nâng, xe tải.

2. BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN VIÊN

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên công ty không chỉ là nghĩa vụ của ban lãnh đạo công ty, mà làm tốt điều này còn giúp công ty cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

 • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chế độ làm việc phù hợp
 • Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ
 • Chính sách bảo hiểm, chế độ liên quan đến sức khoẻ nhân viên

3. LẤY CHẤT LƯỢNG LÀM TRỌNG TÂM

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, Thành Mỹ ý thức sâu sắc chất lượng của sản phẩm dịch vụ là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp. Vì thế, mọi hoạt động của Thành Mỹ liên quan đến khách hàng đều gắn liền với các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hàng: Đúng thời gian, địa điểm, đúng số lượng, đảm bảo chất lượng hàng hoá trong quá trình vận chuyển.
 • Nhiệt tình, trung thực khi hỗ trợ xử lý sự vụ của khách hàng liên quan đến giao hàng, hàng hoá của đối tác…
 • Chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện

4. ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Để theo kịp xu thế phát triển của lĩnh vực Logistics nói riêng và Việt Nam nói chung, Thành Mỹ quyết tâm xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp số, đưa công nghệ vào kiểm soát hoạt động từ việc tiếp nhận đơn hàng, chia đơn hàng, đi giao hàng, hoàn thành đơn hàng, báo cáo. Quản lý doanh nghiệp cũng được đưa vào hệ thống phần mềm thông minh, giảm thiểu công việc thủ công của nhân viên.

5. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

 • Mọi hoạt động của Thành Mỹ phải được dựa trên cơ sở pháp luật cho phép.
 • Luôn luôn cập nhật những thay đổi từ pháp luật